Slide Rack

ออกแบบสำหรับการวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆ เช่น แม่พิมพ์, เครื่องจักรฯลฯ สะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าเพราะตัวชั้นสามารถเลื่อนเข้าออกได้ และให้ความปลอดภัยในการทำงานด้วยระบบล็อคชั้นที่เหลือ ในขณะที่ขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของที่ชั้นใดชั้นหนึ่ง

Category: Tag: