Mezzanine Floor

Mezzanine Floor เป็นโครงสร้างแบบ  Knock-Down ถูกออกแบบมาเพื่อใช้พื้นที่แนวดิ่งในโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าได้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการทำเป็นชั้นลอบ ทำให้สามารถนำพื้นที่แนวดิ่งของคลังสินค้ามาใช้ในการจัดเก็บสินค้าให้เพิ่มมากขึ้น พื้นสามารถออกแบบให้รับน้ำหนักได้ตามความต้องการ

Category: Tag: