Micro Rack Support

เป็นระบบชั้นวางของเอนกประสงค์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดเล็ก โครงสร้างชั้นวางสามารถต่อตัวในแนวดิ่งได้สูงสุด 5 ชั้น ทำให้สามารถนเพื้นที่แนวดิ่งของคลังสินค้ามาให้ขัดเก็บสินค้าได้เพิ่มมากกขึ้นโดยมีโครงสร้างทางเดิน แผ่นพื้นทางเดินราวกันตกและบันไดสำหรับขึ้นลง เหมาะสำหรับสินค้าที่มีขนาดเล็ก รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 200 กิโลกรัม/ชั้น

Category: Tag: