Longspan Shelf

Longspan shelf เป็นชั้นวางสินค้าประเภทเดียวกับ Selective Racking ได้รับการออกแบบเพื่อใช้จัดเก็บสินค้าน้ำหนักขนาดกลางสำหรับวางสินค้าที่ไม่ต้องอาศัยพาเลทในการจัดเก็บเพียงแต่ปูพื้นไม้อัด หรือแผ่นเหล็กบนคานหลักแล้วเสริมความเเข็งแรงด้วยคานลึกประมาณ 500-3,000 กก./ระดับชั้น เหมาะสำหรับคลังสินค้าขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง

Category: Tag: