Semi Integrated Rack Systems

เป็นการออกแบบผสมผสานระหว่าง Shelving กับ Racking เพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยสูงสุดในการโชว์สินค้าเพื่อการจำหน่ายและสามารถวาง Stock สินค้าได้ โครงสร้างมีความแข็งแรงทนทาน สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อความเหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท เหมาะสำหรับร้านค้าขนาดใหญ่ประเภท Hyper Mart และร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่มีการจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับบ้านแบบครบวงจร