Selective Rack

ระบบนี้เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่มีความหลากหลาย หรือมีหลายชนิด จุดเด่นของชั้นสินค้านี้คือ สามารถเลือกตักพาเลทไดก่อนก็ได้ สะดวกต่อการใช้งานโดยสามารถเลือกตำเเหน่งการจัดเก็บได้ง่าย และไม่มีข้อจำกัดเรื่องของพาเลทสินค้าที่ใช้มาก เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมม คลังสินค้าที่ต้องการเก็บสินค้า (Stock) หรือวัตถุดิบเพื่อรอการขนย้าย

Category: Tag: