Mobile Cabinet

เป็นตู้เอกสารที่ได้รับการออกแบบให้สามารถจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากตู้เก็บเอกสารสามารถเลื่อนไปทางด้านซ้ายหรือทางขวา เพื่อเปิดเป็นทางเดินสำหรับเข้าไปหยิบเอกสารได้เพียงหมุนพวงมาลัย ตู้จะเคลื่อนที่ ตู้เอกสารประเภทนี้สามารถเพิ่มเนื้อที่ใช้สอบได้มากกว่า 80%

Category: Tag: