Lift Hydraulic

ลิฟท์ขนสินค้าเหมาะสำหรับการขนถ่ายสินค้าหรือวัตถุดิบตามคลังสินค้าหรือโกดังต่างๆ ช่วยอำนวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาสามารถทำได้ทั้งในและนอกอาคาร สามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 500-4,000 กิโลกรัม

Category: Tag: