Micro Rack

เป็นระบบชั้นวางของเอนกประสงค์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่จัดเก็บอะไหล่ขนาดเล็ก สามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 200 กิโลกรัม/ชิ้น

Category: Tag: