Cantilever Rack

ชั้นเก็บสินค้าที่ได้รับการออกแบบสำหรับการจัดเก็บสิ่งของที่มีลักษณะแตกต่างจากสิ่งของประเภทอื่นๆ คือ มีลักษณะตามแนวยาว เช่น เหล็กรูปพรรณ, ท่อแป๊บน้ำ, ท่อนไม้, อลูมิเนียม, แผ่นกระดานฯลฯ เป็น Rack ที่ช่วยให้สามารถจัดเก็บวัตถุแนวยาวได้สะดวก

Category: Tag: