ออฟฟิสน็อคดาวน์

เป็นออฟฟิสที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก มีขนาดเหมาะสมสำหรับทำออฟฟิส ห้องประชุม ป้อมยาม ศาลา หรือพื้นที่ใช้สอยขนาดเล็กสำหรับการทำงาน บริษัทออกัสตินได้ออกแบบตัวโครงสร้างที่แข็งแรง เหล็กโครงสร้างทั้งหลังชุบกัลวาไนซ์กันสนิม สามารถต่อไฟฟ้าได้เสมือนที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ลูกค้าสามารถแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานตามแบบที่ลูกค้าต้องการ และทีมออกแบบจะเสนอผลงานให้ดูเพื่อให้สินค้าออกมาตรงกับการใช้งานของลูกค้า โดยที่สามารถลดต้นทุนการก่อสร้างอาคารตึกออฟฟิสไปได้